aar.jpg

Collectemunten

Voor de collecten kunt u ook gebruik maken van collectemunten. Naast het voordeel dat men altijd gepast geld voorhanden heeft, is het tevens een middel om deze gaven, eventueel in combinatie met de Kerkelijke Bijdrage, fiscaal aftrekbaar te maken.

De waarden van de munten zijn:

€ 0,50 (grijs)
€ 0,75 (goud)
€ 1,00 (groen)
€ 2,50 (paars)

De munten kunnen  worden besteld en afgehaald bij br. W. Zonnenberg (tel. 06 22 903 321).
Betaling van de munten doet u via rekeningnr. NL41 RABO 0393 2331 46 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Apeldoorn-Oost.

Mooie woorden uit de Bijbel

Filippenzen 4:13

Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.

CGK Christelijk Gereformeerde Kerk Apeldoorn

Waar vind je ons

Andreaskerk
Anklaarseweg 185
7323 AB Apeldoorn