kruis.jpg

Onze missie

HART VOOR GOD EN HART VOOR MENSEN

Waar staan wij voor

Geïnspireerd door de Bijbel als Woord van God willen wij volgelingen zijn van Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer.

In het licht van Zijn grote liefde voor ons willen wij God antwoord geven door Hem lief te hebben met heel ons leven en de naaste als onszelf.

Wij beseffen dat wij dit alleen kunnen volbrengen met hulp van de Heilige Geest.

Hier gaan wij voor

Om dit christelijk leven tot ontwikkeling te laten komen zijn wij bereid ons, persoonlijk en samen, te oefenen in de drievoudige kern van gemeente-zijn:

  1. Hart voor de Heer, ieder persoonlijk en met elkaar
  2. Hart voor elkaar als zijn volgelingen
  3. Hart voor zijn dienst in de wereld nabij en ver

Over ons

De Andreasgemeente maakt deel uit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en wil als gemeente werken vanuit de Bijbel als Woord van God.

Als gemeente werken we samen met andere Apeldoornse kerken en organisaties die Jezus Christus in waarheid liefhebben en Hem willen dienen naar Zijn Woord.

Mooie woorden uit de Bijbel

Filippenzen 4:13

Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.

CGK Christelijk Gereformeerde Kerk Apeldoorn

Waar vind je ons

Andreaskerk
Anklaarseweg 185
7323 AB Apeldoorn