kruis.jpg

In 1968 besloot de kerkenraad van Apeldoorn-Centrum kerkdiensten te gaan houden in de
toen in aanbouw zijnde wijk Zevenhuizen. Op 28 april 1968 werden de eerste diensten gehouden in "De Boerderij" aan de laan van Zevenhuizen 375.

Op 9 oktober 1971 had de eerste steenlegging plaats van ons huidige kerkgebouw aan de Anklaarseweg. In 1972 werd besloten tot de vorming van een wijkkerkenraad. Op 17 februari 1972 vergaderde deze voor de eerste maal als zodanig.

Op 14 april 1972 werd de Andreaskerk als wijkkerk van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Apeldoorn-Centrum in gebruik genomen. In de daarbij gehouden Dienst des Woords, die geleid werd door ds J.H. Velema, was de tekst Johannes 1:43a :"Hij (Andreas) leidde hem tot Jezus"

Op 4 juni 1976 werd de Christelijke Gereformeerde Kerk van Apeldoorn-Oost geïnstitueerd. Voorganger in de instituëringsdienst was ds. I. de Bruyne. De tekst was Efeze 4:16, met als thema voor de preek "Geestelijke gemeenteopbouw".

Mooie woorden uit de Bijbel

Filippenzen 4:13

Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.

CGK Christelijk Gereformeerde Kerk Apeldoorn

Waar vind je ons

Andreaskerk
Anklaarseweg 185
7323 AB Apeldoorn