kruis.jpg

Kerkdienst tgv 125 jaar CGK Apeldoorn

Categorie
Kerkdienst
Datum
zondag 14 april 17:00 - 19:00
Locatie
Barnabaskerk - Canadalaan 25, 7316 BW Apeldoorn, Nederland

Gezamenlijke dienst in de Barnabaskerk t.g.v. 125 jaar CGK in Apeldoorn
Meekijken/luisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/144#.Vdiv83hBB-U

Liturgie:

Jubileumdienst 125 jaar CGK Apeldoorn-Centrum
Voorganger: Ds B.A.T. Witzier
Welkom & mededelingen
Zingen Psalm 122 : 1 (LvdK)
Zingen Psalm 146 : 1, 3, 4 OB (melodie JohdeHeer)
Stil persoonlijk gebed
Votum & groet
Zingen Psalm 98 : 1, 2T, 3, 4T (LvdK)
Zingen “Juich aarde, juicht alom de Heer” (Op toonhoogte 45)
Gebed
Zingen “Wat hou ik van uw huis” (Psalmen voor Nu 84)
Schriftlezing 1: Handelingen 11:19-26
5 minuten meditatie: Prijs de Heer… met Barnabas
Zingen: “Psalm 23” (Sela)
Schriftlezing 2: 1 Samuël 2:1-10
5 minuten meditatie: Prijs de Heer… met Samuëls moeder
Zingen: “Here, maak mij uw wegen bekend” (Op toonhoogte 505)
Schriftlezing 3: Johannes 1:35-42
5 minuten meditatie: Prijs de Heer… met Andreas
Zingen: “Altijd bij U” (Sela)
Schriftlezing 4: Psalm 117
5 minuten meditatie: Prijs de Heer… met alle volken
Zingen “Looft de Here, alle gij volken” (canon) (Op toonhoogte 50)
Dankgebed & voorbede
Collecte
Zingen Psalm 68 : 10 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 150 : 3 (OB);
Psalm 108 : 1 (LvdK); “Samen in de naam van Jezus”...
Zegen

 
 

Alle datums

  • zondag 14 april 17:00 - 19:00

Mooie woorden uit de Bijbel

Filippenzen 4:13

Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.

CGK Christelijk Gereformeerde Kerk Apeldoorn

Waar vind je ons

Andreaskerk
Anklaarseweg 185
7323 AB Apeldoorn