bijbel.jpg

De Benjaminclub is voor kinderen van 10-12 jaar. Een keer per drie weken komen we op vrijdagavond bij elkaar, van 19.00u-20.30u. Op een gewone clubavond behandelen we een serieus onderwerp waarbij we kijken wat daar in de Bijbel over wordt gezegd.

Daarnaast zingen we wat liederen.
Na de pauze doen we een spel of gaan we knutselen.

Naast de gewone clubavonden, kunnen er ook speciale avonden worden georganiseerd, bijvoorbeeld bij kerst. In die gevallen begint de clubavond eerder (18.30u) om met elkaar te kunnen eten. 

Verder organiseren we elk jaar een clubuitje aan het eind van het seizoen. De sfeer is altijd erg goed en dat is ook meteen onze belangrijkste doelstelling: Een gezellige club organiseren, waar de kinderen het fijn vinden naar toe te gaan. Zo ontstaat er een band tussen de kinderen.

 De leiding in seizoen 2018-2019:

  • Roelof Pol
  • Wessel Blokzijl
  • Rineke Werkman 06 22 35 60 22
  • Hans Vriend 06 401 641 38
  • Clarie de Boer 5331300 / 06 306 04 108

Tijdens iedere morgendienst wordt er in een speciaal daarvoor ingerichte ruime zaal de oppas verzorgd voor de kinderen van 0 t/m 3 jaar. In die middagdiensten die gezamenlijk met de  andere kerken worden georganiseerd is er ook oppas. Dan zijn ook de 4- en 5-jarigen welkom.
Wilt u uw kind een (tuit)beker drinken (met naam) meegeven en evt. verschoningsmiddelen.

Wilt u gebruik maken van de oppas, graag even van te voren bellen of een berichtje sturen aan: Marjon Logmans, tel.: 06-28263567

Ook voor vragen of opmerkingen kunt u/jullie bij haar terecht.

 

       

Tijdens de ochtenddienst in de kerk wordt er voor de kinderen van groep 1 t/m 6 van de basisschool kindernevendienst gehouden. Het doel van de kindernevendienst is dat de kinderen op hun eigen niveau kennis maken met de verhalen uit de Bijbel en dat zij hierdoor Gods liefde voor hen gaan zien. Daarnaast bidden we met elkaar. Dit kan samen, door de leiding of door de kinderen zelf.

Er zal gebeden worden, het Bijbelverhaal worden verteld en zal er een verwerking gemaakt worden van het Bijbelverhaal. Dit kan een knutselwerkje zijn, een spel of anders.

De kinderen worden opgehaald tijdens de collecte en gaan weer in de kerk zitten.

Tijdens de laatste gezinsdienst van het kerkelijk jaar zal er afscheid genomen worden van de oudste kinderen (de kinderen die naar groep 7 gaan) en zullen overgaan naar de bijbelklas. Tijdens deze dienst zal daarvoor een speciaal moment zijn. Dat moment wordt georganiseerd door de kindernevendienst in overleg met de predikant / jeugdouderling.

Doel: met kinderen uit groep 7 en 8 (10-12 jaar) bezig te zijn met de wat minder bekende bijbelse verhalen en hen wat meer inzicht te geven in diverse aspecten van het kerk en gemeente zijn zoals: zending, liturgie, doop, belijdenis, avondmaal en het kerkelijk jaar.

De bijbelklas is een vervolg op de kindernevendienst en een voorbereiding op de catechisatie voor kinderen in de leeftijd van 10 en 11 jaar (groep 7 en 8 van de basisschool). Bijbelklas vindt plaats op de zondagmorgen tijdens de dienst.

Mooie woorden uit de Bijbel

Psalm 93:1

Heer, u bent Koning, een Koning met macht, een Koning met kracht.

CGK Christelijk Gereformeerde Kerk Apeldoorn

Waar vind je ons

Andreaskerk
Anklaarseweg 185
7323 AB Apeldoorn