Pastoraat,

Een gemeente van God, is als het ware een gezin. Met elkaar verbonden . Als groep mensen die Jezus kennen en volgen. Binnen die gemeente van Christus is het van groot belang dat men naar elkaar omziet, met elkaar meeleeft en om elkaar geeft.
In het begin van de Christengemeenten werd er ook in alle vormen zorg gedragen voor elkaar. Men leefde in gemeenschap van geld en goederen en kwam samen om God te eren
en te loven, en samen te spreken over het geloof.
Ook in onze Andreas gemeente zijn : het samenkomen en zorg voor elkaar te dragen belangrijke items. Misschien wel het meest wezenlijke van het bestaan van een gemeentegroep.
Als ouderling pastoraat ben ik blij dat ik een taak heb om samen met een team van mensen zorg te mogen dragen voor het pastoraat in de gemeente.
Het team wat bestaat uit de kerkelijk werker, pastorale bezoekers, ouderlingen.
Wat leeft er in de gemeente, wat voor zorgen zijn er?
Omzien naar elkaar is zo’n wezenlijk onderdeel van gemeente zijn. Het samen delen van gebeurtenissen, het samen spreken over geloof , het samenkomen in diensten en zingen tot Gods eer.
Goed is het om ( groot) -huisbezoeken te houden en in betrekkelijk kleine kring te kunnen spreken over geloof en geloofszaken.
Met het oog op de toekomst gericht hoop ik dat we als Andreas- eenheid een uitstraling mogen zijn/worden naar buiten toe en zoals een dominee eens beschreef:
wees een gemeente als:

  • het gezin van God
    het lichaam van Christus
    het huis van de geest

In een drukke tijd waarin we verlangen straks weer een eigen herder en leraar te mogen ontvangen gaan we verder. Laten we in verbondenheid ,in liefde naar elkaar toe een gemeente zijn , als het kan een magneetkerk die aandacht trekt in positieve zin gericht op God en Zijn Woord

Melle Rozema , (ouderling taakveld pastoraat)

Mooie woorden uit de Bijbel

Filippenzen 4:13

Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.

CGK Christelijk Gereformeerde Kerk Apeldoorn

Waar vind je ons

Andreaskerk
Anklaarseweg 185
7323 AB Apeldoorn